Chuyên đề 6.6 – Tấm gương tiêu biểu trong ngành y – học tập và làm theo lời Bác.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục