Chuyên đề 30.6 – Nông dân Gò Công Tây xuống giống vụ lúa hè thu năm 2020

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục