Chuyên đề 29.01 – Phiên chợ nhân đạo “Không đồng” hỗ trợ đối tượng khó khăn

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục