Chuyền đề 27.8 – Nhóm thiện nguyện lan tỏa tình người trong mùa dịch

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục