Chuyên đề 27.3 -Tiếp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục