Chuyên đề 25.6: Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trường lớp cho năm học mới tại TP Mỹ Tho

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục