Chuyên đề 24.9 – Bảo vệ, giữ vững vùng xanh tại khu vực bình thường mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục