Chuyên đề 24.02 – Tấm gương nông dân sản xuất giỏi

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục