Chuyên đề 20.11- Tân Mỹ Chánh với những dấu ấn trong xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục