Chuyên đề 18.7 – Anh Nguyễn Văn Trải làm giàu từ mô hình kiểng bonsai.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục