Chuyên đề 18.5 – Đảng bộ xã Song Bình được chọn làm Đại hội điểm

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục