Chuyên đề 18.3 – Chị Trần Thị Việt Ngân giỏi việc công, đảm việc nhà xây dưng gia đình văn hóa

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục