Chuyên đề 16.10: Mô hình nuôi cá chạch thương phẩm tại xã Trung An

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục