Chuyên đề 15.8 – Xã Mỹ Thành Nam với những kết quả nổi bật qua chuyên đề nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục