Chuyên đề 15.7 – Hỗ trợ bồn nhựa chứa nước cho người dân khó khăn

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục