Chuyên đề 11.6 – Lập các chốt kiểm soát phòng chống Covid 19 tại chợ cá Mỹ Tho

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục