Chuyên đề 10.4 – Nhiều mô hình kinh tế nổi bật ở TP Mỹ Tho

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục