Chuyên đề 1.8 – Xã Hiệp Đức đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục