Chuyên đề 09-10 “Nông dân TXGC ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật…”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTxGOCONG+9102019-1.mp4

Video cùng chuyên mục