Chuyên đề 09-10 “Nông dân TXGC ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật…”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục