Chuyên đề 07.02 – Những nhiệm vụ triển khai ngay sau khi Tết Nguyên đán

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục