Chuyên đề 03.4 – TP Mỹ Tho thực hiện nghiêm việc tạm dùng các hoạt động tập trung đông người

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục