Chuyên đề 02.01 – Tân Phú Đông tăng cường tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự ATGT trong dịp Tết

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục