Chính sách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở Tiền Giang

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FChinh+Sach+Cham+Soc+Suc+Khoe+Nct-1.mp4

Video cùng chuyên mục