Cây lành trái ngọt “Mô hình mãng cầu xiêm xã Long Vĩnh – huyện Gò Công Tây”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Ai cũng biết một khi canh tác mãng cầu Xiêm thì phương pháp tốt nhất vẫn là dùng cách ghép với gốc Bình Bát và nhờ vào kỹ thuật này, đã giúp cho nhiều địa phương vùng ven biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang chuyển dịch cơ cấu diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng Mãng Cầu Xiêm. Đây cũng là hướng sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu tốt nhất đối với kinh tế vườn các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang. Chương trình Cây lành trái ngọt kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vườn trên nền đất lúa kém hiệu quả ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Video cùng chuyên mục