Cai Lậy trên đường phát triển (28.05.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FCai+Lay+Tren+Duong+Phat+Trien+28.5.2019-1.mp4

Video cùng chuyên mục