Bông điên điển, hương vị mùa nước nổi

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

(THTG) Trước đây bông điên điển mọc tự nhiên rất nhiều nhưng hiện nay người dân đã trồng điên điển trên những ruộng nước thằng tắp, do thích nghi với môi trường nước lũ nên bông điên điển trồng dịp này nở rộ, bông vàng rực rở.

http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FBong_dien_dien_huong_vi_mua_nuoc_noi.mp4

Video cùng chuyên mục