Ấm lòng bếp ăn từ thiện phục vụ bệnh nhân.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục