20 năm Thực hiện Nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao Hiệu quả kinh tế tập thể

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục