Câu chuyện truyền thanh “Điện Biên Phủ bức tranh lịch sử oai hùng”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Tin cùng chuyên mục