+ Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã chi hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng dịch Covid19 được 179.202 người, đạt 89,2%, với tổng kinh phí đã chi hỗ trợ là 193 tỷ đồng, đạt 89%. + Trung đoàn 924, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020. + Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 tại Tiền Giang sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 + Ban chỉ đao chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND Tx. Cai Lậy tổ chức lễ công bố và ra mắt xã Tân Hội đạt chuẩn nông thôn mới. + Ban ATGT tỉnh Tiền Giang phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả điều tra, khảo sát trật tự ATGT khu vực Trường tiểu học Trung An, Thiện Hộ Dương, Thủ Khoa Huân và Phước Thạnh...