Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo dự
Thứ 2 (19/10) 8h00 Họp báo tuần Phòng họp Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
13h30
14h00
Làm việc tại cơ quan
Dự Hội nghị báo cáo chuyên đề
Trụ sở Đài
HT. Công an Tiền Giang
Đ/c Hùng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
Đ/c Quảng
Thứ 3 (20/10) 7h30 Làm việc tại cơ quan ( cả ngày ) Trụ sở Đài Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
Thứ 4 (21/10) 7h30 Làm việc tại cơ quan ( cả ngày ) Trụ sở Đài Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập
7h30 Đi công tác tại tỉnh Tây Ninh và Bình Dương Sở LĐ, TB & XH tỉnh mời Đ/c Phấn
Thứ 5  (22/10) 7h30 Làm việc tại cơ quan ( cả ngày ) Trụ sở Đài Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập
7h30 Đi công tác tỉnh Tây Ninh và Bình Dương Sở LĐ, TB & XH tỉnh mời Đ/c Phấn
Thứ 6 (23/10) 7h30 Làm việc tại cơ quan ( cả ngày ) Trụ sở Đài Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập
 7h30  Đi công tác tại tỉnh Tây Ninh và Bình Dương  Sở LĐ, TB & XH tỉnh mời Đ/c Phấn
Thứ 7 ( 24/10) 7h30 Trực cơ quan ( cả ngày )  Trụ sở Đài Đ/c Hùng và ê kíp trực
Chủ nhật (25/10)  7h30  Trực cơ quan ( cả ngày )  Trụ sở Đài Đ/c Hùng  và ê kíp trực