Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo dự
Thứ 2 (20/6) 7h30
7h30
Làm việc tại cơ quan ( cả ngày )
Làm việc tại cơ quan
Trụ sở Đài
Trụ sở Đài
Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập
Đ/c Phấn
 14h00 Họp BCĐ cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 Phòng họp số 2, TTHN Đ/c Phấn
Thứ 3 (21/6) 7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Đài Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
13h30 Dự họp mặt kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí CMVN  21/6 Phòng họp số 2, TTHN Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
Thứ 4 (22/6) 7h30 Làm việc tại cơ quan ( cả ngày ) Trụ sở Đài Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
Thứ 5  (23/6) 7h30
8h00
Làm việc tại cơ quan ( cả ngày )
Họp với Ban VH-XH, HĐND tỉnh Tiền Giang
Trụ sở Đài
Phòng họp số 2, HĐND tỉnh
Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập
Đ/c Phấn
 13h30 Dự Hội nghị sơ kết công tác XDĐ 06 tháng đầu năm 2022 Hội trường Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
Thứ 6 (24/6) 7h30 Làm việc tại cơ quan ( cả ngày ) Trụ sở Đài Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
 8h00 Dự Hội nghị sơ kết công tác PT&TH 06 tháng đầu năm 2022 Hội trường Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
Thứ 7 (25/6) 7h30 Trực cơ quan ( cả ngày )  Trụ sở Đài Đ/c Quảng và ê kíp trực
3
Chủ nhật (26/6)  7h30 Trực cơ quan ( cả ngày )  Trụ sở Đài Đ/c Quảng và ê kíp trực