+ Hội viên Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo hiến 220 đơn vị máu do Viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ tổ chức với chủ đề \" Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống\". + Huyện Tân Phước tổ chức tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 + Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang khánh thành Đơn vị Tim mạch can thiệp + Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức thảo luận văn kiện đại hội Đảng các cấp. + Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh tổ chức Hội nghị Kết nối ngân hàng với các Doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid 19.

 

Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo dự
Thứ 2 (29/6) 7h30
8h30
Làm việc tại cơ quan
Họp báo tuần
Trụ sở Đài
Phòng họp
Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
 13h30
13h30
Làm việc tại cơ quan
Họp Ban Chỉ đạo 35
 Trụ sở Đài
Phòng họp BTGTU
Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
Đ/c Hùng
Thứ 3 (30/6) 7h30
7h30
Làm việc tại cơ quan ( cả ngày )
Dự họp BCH Đảng bộ tỉnh ( mở rộng )
Trụ sở Đài
HT Tỉnh ủy
Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
Đ/c Hùng
14h00 Họp BCH Đảng bộ Đài tháng 7/2020 Phòng họp Đ/c Hùng
Thứ 4 (01/7) 7h30
8h00
Dự Hội nghị trực tuyến công tác ATGT quý II
Dự Hội nghị sơ kết công tác XDĐ 06 tháng đầu năm 2020
Phòng họp số 3, TTHN
Hội trường
Đ/c Quảng
Đ/c Hùng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Đài Đ/c Quảng
Thứ 5  (02/7) 7h30
7h30
Dự họp trực tuyến với Chính phủ
Làm việc tại cơ quan ( cả ngày )
Phòng họp số 4, TTHN
Trụ sở Đài
Đ/c Hùng
Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
 13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Đài Đ/c Hùng
Thứ 6 (03/7) 8h00 Dự Hội nghị sơ kết công tác PT&TH 06 tháng đầu năm 2020 Hội trường Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
 13h30 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Đài  Đ/c Hùng, Đ/c Quảng, Đ/c Lập, Đ/c Phấn
Thứ 7 ( 04/7) 7h30 Trực cơ quan ( cả ngày )  Trụ sở Đài Đ/c Lập và ê kíp trực
Chủ nhật (05/7)  7h30  Trực cơ quan ( cả ngày )  Trụ sở Đài Đ/c Lập và ê kíp trực