+89 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các cơ quan, ban ngành tham dự bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị C18 +Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết hội thi hàng rào cây xanh; sân hoa kiểng đẹp năm 2017. + Bắc bộ và Bắc Trung bộ rét đậm, vùng núi có băng giá + Công an tỉnh Tiền Giang triệt xóa tụ điểm cờ bạc ấp Song Thạnh, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo. + Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tiền Giang thông báo khẩn ứng phó gió mạnh trên biển và bão gần biển Đông

 

Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo dự
Thứ 2
(11/12)
 7h30  – Làm việc tại cơ quan ( cả ngày )  Trụ sở Đài  Đ/c Hùng, Đ/c Đông, Đ/c Quảng
Thứ 3
(12/12)
7h30
8h30
9h00
 – Làm việc tại cơ quan ( cả ngày )
– Dự Liên hoan truyền hình toàn quốc tại Thanh Hóa
– Dự tổng kết chương trình “Nâng bước đến trường”
Trụ sở Đài
Tp. Sầm Sơn, Thanh Hóa
HT. Ủy ban MTTQVN tỉnh
 Đ/c Đông
Đ/c Quảng
Đ/c Hùng
14h00  – Làm việc với công ty TMS Phòng họp  Đ/c Hùng
Thứ 4
(13/12)
 7h30
7h30
 – Làm việc tại cơ quan ( cả ngày )
– Dự Hội nghị tổng kết 02 năm thực hiện Luật Tiếp công dân và 01 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Trụ sở Đài
HT Ấp Bắc, TTHN
 Đ/c Đông
Đ/c Hùng
14h00  – Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 Phòng họp số 2, TTHN  Đ/c Hùng
Thứ 5
(14/12)
 7h30
7h30
 – Làm việc tại cơ quan ( cả ngày )
– Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch KT-XH và đầu tư công năm 2018
Trụ sở Đài
Phòng họp số 2, TTHN
 Đ/c Đông
Đ/c Hùng
13h30  – Dự Hội nghị triển khai công tác thu, chi ngân sách 2018  Phòng họp số 2, TTHN  Đ/c  Hùng
Thứ 6
(15/12)
8h00  – Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phòng họp tầng 9, Bưu diện tỉnh  Đ/c Đông
8h00  – Dự hội nghị báo cáo viên tại Tp.HCM Tp.HCM  Đ/c Hùng
Thứ 7
(16/12)
7h30   – Trực cơ quan  Trụ sở Đài  Đ/c Hùng