+ Tiền Giang triển khai trực tuyến kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII + UBND tỉnh Tiền Giang họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI + Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã đến kiểm tra hoạt động, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế tại huyện Gò Công Tây + Chợ Gạo kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới, thăm mô hình sản xuất nông nghiệp mới xã Xuân Đông + Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đang hỗ trợ người dân vùng lũ sản xuất lươn giống nhân tạo để chủ động nguồn giống phục vụ nuôi lươn thương phẩm, tạo thành chuỗi sản xuất khép kín cho hiệu quả kinh tế cao...