Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Công tác đánh giá cán bộ còn nhiều bất cập, dẫn đến kết quả đánh giá không phản ánh thực chất, nên việc bố trí cán bộ sau đánh giá còn nhiều hạn chế

Công tác đánh giá cán bộ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định như vậy tại Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Đề án “Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”.

xay dung tieu chi danh gia can bo dien bo chinh tri ban bi thu quan ly hinh 1
Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Đề án “Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”.

Hội nghị do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai mạc sáng 12/11 tại Đà Nẵng với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đề án về xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nêu rõ các nội dung quan trọng như: thực trạng xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ; Quan điểm, nguyên tắc đề xuất khung tiêu chuẩn chức danh, khung tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Một số kiến nghị, đề xuất và tổ chức thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về nội dung đối tượng, phạm vi của Đề án; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, nguyên tắc và đề xuất khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ.

Theo gợi ý của Ban Tổ chức Trung ương, nhóm tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật đề nghị góp ý kỹ về phẩm chất chính trị, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và cam kết giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, công tác đánh giá cán bộ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

“Tại Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ. Trong đó, công tác đánh giá cán bộ còn nhiều hạn chế bất cập, dẫn đến kết quả đánh giá không phản ánh thực chất nên việc bố trí, sử dụng cán bộ sau đánh giá còn nhiều hạn chế, chưa sát với thực tế. Vì vậy, việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ; Tiêu chí đánh giá cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý là một tất yếu khách quan trong tình hình hiện nay”, ông Mai Văn Chính nhấn mạnh./.

Thanh Hà/VOV