Xăng tăng giá 180 đồng/lít từ 12h hôm nay

Các DN tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng như hiện hành (300 đồng/lít) góp phần giảm mức tăng giá.

Theo Bộ Tài chính, giá xăng dầu thế giới từ sau ngày điều hành 06/3/2014 biến động tăng, giảm không rõ xu hướng, tuy nhiên giá xăng, dầu thành phẩm vẫn dao động ở mức cao. Bình quân 30 ngày từ ngày 17/02/2014 đến 18/3/2014 giá xăng dầu thế giới cụ thể như sau: giá xăng RON 92: 117,87 USD/thùng; dầu diêzl 0,05S: 123,12 USD/thùng; dầu hỏa: 121,86 USD/thùng, dầu ma zút 180 cst: 608,72 USD/tấn.

Vì thế, liên Bộ Tài chính – Công Thương đã cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ trong nước.
Đối với mặt hàng dầu ma zút, doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá bán tối thiểu 113 đồng/kg; Đối với mặt hàng xăng, dầu diezel: tăng giá tối đa từ là 71 – 189 đồng/lít tùy từng mặt hàng.
 Riêng mặt hàng dầu hỏa, vì có mức chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành không lớn, nên trước mắt giữ ổn định giá bán như hiện hành.
Thời điểm điều chỉnh tăng giá bán xăng, dầu diezel do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không sớm hơn 12h hôm nay 19/3.
Liên Bộ cũng yêu cầu các DN ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng dầu diezel, dầu hỏa và tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng như hiện hành (300 đồng/lít) góp phần giảm mức tăng giá (đáng lẽ phải tăng) của mặt hàng này.
Về lợi nhuận định mức, liên Bộ tiếp tục cắt giảm 50% lợi nhuận định mức trong giá cơ sở đối với mặt hàng: xăng, dầu hỏa (tạm tính 150 đồng/lít trong giá cơ sở).

Theo tính toán của Bộ Tài chính, giá cơ sở mặt hàng xăng A92 đang cao hơn giá bán hiện hành gần 500 đồng/lít; sau khi sử dụng 300 đồng/lít Quỹ Bình ổn giá, doanh nghiệp còn lỗ gần 200 đồng/lít.

Tương tự, với mặt hàng dầu diezel, giá cơ sở và giá hiện hành đang chênh lệch khoảng 200 đồng/lít; sau khi sử dụng 170 đồng/lít quỹ Bình ổn giá thì mặt hàng này cơ bản hòa vốn. Tuy nhiên, nếu như mặt hàng dầu hỏa (tính theo Nghị định 84) lỗ tới gần 300 đồng/lít thì với cách tính mới nhất cho thấy, mặt hàng này chỉ lỗ 37 đồng/lít. Trong khi mặt hàng này đang được sử dụng Quỹ 110 đồng/lít nên tính ra giá bán ra đang lãi./.

Vũ Hạnh/vov.vn