Xã Tân Phú, TX. Cai Lậy hướng đến xã Nông thôn mới nâng cao

(THTG) Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những năm qua, cùng với các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, người dân xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy đã tham gia vào việc xây dựng Nông thôn mới ở địa phương bằng nhiều hình thức như: hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để làm được giao thông và xây dựng các công trình công cộng, đóng góp ngày công lao động để thực hiện các công trình phúc lợi, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, trạm xử lý nước sạch, vệ sinh môi trường, điện, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, kiên cố hóa trường lớp, phát triển chợ nông thôn…

vlcsnap-2022-12-02-09h51m17s252.png

vlcsnap-2022-12-02-09h51m46s860.png

Người dân có đóng góp rất lớn trong việc xã Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tính chung, với nguồn vốn nhà nước nhân dân cùng làm đã góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao với tổng kinh phí trên 254,7 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương trên 2,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 90 tỷ đồng, ngân sách thị xã trên 19,9 tỷ đồng, ngân sách xã trên 2,5 tỷ đồng, vốn ngành điện 5,3 tỷ đồng, doanh nghiệp 1,5 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trên 132,8 tỷ đồng, chiếm 52,14 % tổng nguồn vốn.

Đến nay, xã Tân Phú đạt 19/19 tiêu chí và chuẩn bị ra mắt xã nông thôn mới nâng cao trong tháng 12 năm, 2022. Đây là xã thứ 5 của thị xã Cai Lậy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

                                                                                       Thảo Quyên