VNPT Tiền Giang, tập huấn phần mềm một của điện tử

(THTG) UBND huyện Gò Công Đông, VNPT Tiền Giang vừa  tổ chức tập huấn phần mềm một của điện tử cho cán bộ ban ngành, đoàn thể huyện, xã làm công tác văn thư, một cửa tại các đơn vị.

 2

VNPT Tiền Giang vừa  tổ chức tập huấn phần mềm một của điện tử cho cán bộ tại huyện Gò Công Đông

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được các cán bộ kỹ thuật VNPT Tiền Giang hướng dẫn những thao tác chung của cán bộ làm công tác một cửa về: cách tra cứu thủ tục, hồ sơ, thống kê, cách cập nhật chi tiết thành phần hồ sơ… Ngoài ta, các học viên còn được hướng dẫn sử dụng quy trình tiếp nhận – xử lý – trả kết quả – báo cáo của từng phòng ban và với lãnh đạo trên môi trường mạng của phần mềm một cửa điện tử, trao đổi, rà soát bộ thủ tục hành chính và quy trình giải quyết của đơn vị.

1

3

Học viên tham gia buổi tập huấn.

Phần mềm “Một cửa điện tử” giúp cho việc tra cứu thông tin nhanh chóng và hiệu quả, cung cấp sẵn các biểu mẫu, trình tự thực hiện cụ thể, thành phần hồ sơ của từng thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý và thời gian đi lại của người dân giúp người dân kiểm soát được tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép, giám sát được quy trình giải quyết hồ sơ thông qua mạng Internet; giúp cán bộ thực hiện thống kê, xử lý và tổng hợp các thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời, chính xác trên từng lĩnh vực, các lãnh đạo có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ tại bộ phận một cửa, thời gian giữ lâu dài, có thể tra cứu hồ sơ qua mạng Internet, thông qua đó huy động được người dân tham gia và giám sát cán bộ trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính.

Thu Hồng- Thanh Cao