Việt Nam – Trung Quốc đàm phán hợp tác trên biển

Tin từ Bộ Ngoại giao ngày 8-1 cho biết, đàm phán trực tuyến Vòng XIV Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc bộ và Vòng XI Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam – Trung Quốc vừa kết thúc.
canh-sat-bien-vn_cedh
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh minh họa

Trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng, hai bên đã trao đổi ý kiến về các công việc của hai nhóm công tác; nhất trí căn cứ lộ trình đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc bộ và hợp tác cùng phát triển tại Biển Đông đạt tiến triển tích cực theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 mà hai nước đều là thành viên.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm túc các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước về việc xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển và “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc”, kiểm soát bất đồng, không có các hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình, ổn định trên biển.

Nguồn SGGP