Việt Nam tiếp nhận trạm thủy văn sông Mekong

      Năm tới, Việt Nam sẽ là quốc gia thành viên đầu tiên tiếp nhận các trạm quan trắc thủy văn của Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Mekong từ Ban thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế.

Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) hôm nay phối hợp với Bộ tài nguyên môi trường tổ chức Hội thảo quốc gia về lộ trình chuyển giao các chức năng chủ chốt của Ủy hội sông Mekong.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai cho biết, nhằm đảm bảo an ninh tài nguyên nước, lương thực và bảo vệ vùng đồng bằng sông Cửu Long, tháng 1/2012, Việt Nam sẽ là quốc gia thành viên đầu tiên tiếp nhận các trạm quan trắc thủy văn từ Ban thư ký.

Cho đến năm 2015, MRC sẽ chuyển giao các nhóm chức năng then chốt của mình cho các quốc gia thành viên gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Lộ trình chuyển giao đang được triển khai, giúp Ủy hội sông Mekong bền vững hơn, cũng như tăng tính tự chủ của các quốc gia.

Các chức năng chủ chốt của MRC bao gồm Thu thập, trao đổi số liệu và quan trắc; phân tích, mô hình hóa và đánh giá; hỗ trợ quy hoạch; dự báo, cảnh báo và ứng phó khẩn cấp; thực hiện các thủ tục của Ủy hội; khuyến khích đối thoại và điều phối; báo cáo và phổ biến thông tin.

MRC thành lập ngày 5/4/1995, bằng việc ký kết Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mekong, nhằm tạo thuận lợi cho các nghiên cứu kỹ thuật và quá trình tham vấn cũng như các quá trình cải cách khác.