Việt Nam thắng thầu bán 800.000 tấn gạo cho Philippines

Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) vừa quyết định trao hợp đồng cung ứng 800.000 tấn gạo trong năm nay cho Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) và Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1).

1

Theo TTXVN, Vinafood 2 giành được hợp đồng cung cấp 600.000 tấn và Vinafood 1 giành được hợp đồng cung cấp 200.000.

Theo thỏa thuận, Vinafood 1 và Vinafood 2 sẽ thực hiện giao các lô hàng gạo hạt dài 15% tấm cho Philippines, từ tháng 5 đến tháng 8/2014, giúp tăng cường kho dự trữ của NFA trong thời kỳ giáp hạt quý III năm nay.