Việt Nam tham gia Hệ thống cấp chứng thư thủy sản vào EU

Việt Nam sẽ tham gia Hệ thống chuyên môn và kiểm soát thương mại (TRACES) trong việc cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản XK vào thị trường EU.

Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Nafiqad đã có công thư số 1894/QLCL-CL1 gửi Tổng cục Sức khỏe và Người tiêu dùng (DG SANCO), thông báo Việt Nam sẽ tham gia Hệ thống chuyên môn và kiểm soát thương mại (TRACES) trong việc cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản XK vào thị trường EU. Trước đó, Nafiqad đã nhận được công thư của Tổng cục Sức khỏe và Người tiêu dùng (DG SANCO) đề nghị Việt Nam tham gia hệ thống này. Trong công thư, Nafiqad đề nghị DG SANCO có các hướng dẫn cụ thể cũng như tổ chức các khóa phổ biến, đào tạo về TRACES cho cán bộ cơ quan cấp chứng thư của các Trung tâm vùng cũng như nhân viên của các DN chế biến, XK thủy sản sang EU. Việc tham gia TRACES sẽ làm đơn giản hóa thủ tục cấp chứng thư, giúp cơ quan thẩm quyền nước XNK và các DN liên quan cập nhật nhanh chóng thông tin về lô hàng. Đồng thời, TRACES cũng giúp hạn chế tối đa việc làm giả hoặc sửa chữa trái phép các thông tin trên chứng thư. Từ năm 2003, Ủy ban Châu Âu đã thiết lập và vận hành hành TRACES. Đây là hệ thống được sử dụng hoàn toàn trên website do EU xây dựng. Dựa trên hệ thống này, cơ quan thẩm quyền các nước sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh (Chứng thư) điện tử cho động vật và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật XNK giữa các nước trong EU và các nước từ bên ngoài EU.

Nguồn Chính phủ