Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác về lĩnh vực thanh tra

Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Việt Nam do đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng dẫn đầu thăm và làm việc tại Lào từ ngày 2 đến ngày 6-8.

 Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác về lĩnh vực thanh tra

Sáng 3-8, tại Viêng Chăn, Đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Lào do đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Khăm-xúc Bun-nha-vông dẫn đầu.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế – xã hội và về tình hình chỉ đạo, điều hành và kết quả công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng của mỗi nước. Hai bên khẳng định, từ năm 1995 đến nay, Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Thanh tra Chính phủ Lào đã từng bước xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng gắn bó, phát triển.

Các hoạt động hợp tác cụ thể như việc trao đổi các đoàn nhằm tăng cường học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác thanh tra, giải quyết kiếu nại, khiếu tố và phòng chống tham nhũng; việc Thanh tra Chính phủ Việt Nam giúp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào; việc khuyến khích, hỗ trợ các cơ quan thanh tra ở các địa phương có chung đường biên giới thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu trao đổi kinh nghiệm nghệp vụ ngày càng có hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai ngành Thanh tra Chính phủ hai nước nói riêng và việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào nói chung. Đồng thời, hai bên cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi những bài học kinh nghiệm trong công tác thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc, chiều 3-8, Đoàn đã đến chào xã giao đồng chí A-xang Lao-ly, Ủy viên Bộ Chính trị TƯ Đảng NDCM Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; làm việc với Ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh Khăm Muộn và thăm một số cơ sở văn hóa – du lịch tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Khăm Muộn.

Nguồn Nhân dân