Việt Nam – Lào ký hợp tác về tài chính

Đồng chí Đinh Tiến Dũng (bên trái ảnh) và đồng chí Liên Thi-kẹo ký kết Thoả thuận.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng (bên trái ảnh) và đồng chí Liên Thi-kẹo ký kết Thoả thuận.

Chiều 3-4, tại Thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Tài chính Lào Liên Thi-kẹo đã ký Thoả thuận hợp tác giữa hai bộ Tài chính Việt Nam và Lào giai đoạn 2016-2010.

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính hai nước Việt Nam và Lào đã được triển khai toàn diện trên nhiều lĩnh vực và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Các cuộc gặp gỡ, hội đàm giữa lãnh đạo hai Bộ Tài chính và hoạt động giao lưu giữa cán bộ, công chức của hai ngành tài chính Việt Nam và Lào được duy trì thường xuyên; hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng giữa hai bên giúp nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành tài chính Lào; hợp tác về trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giúp cho cán bộ, công chức hai bên cập nhật thông tin đa dạng, rút ra những bài học kinh nghiệm phong phú làm căn cứ tham khảo và vận dụng vào nghiệp vụ cụ thể.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Việt Nam cũng đã giúp xây dựng cơ sở vật chất cho các trường đào tạo thuộc Bộ Tài chính Lào có hiệu quả thiết thực; giúp Lào xây dựng các bộ luật tài chính quan trọng như Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế gía trị gia tăng, Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước.

Việc ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016 – 2020 giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai Bộ Tài chính và hai nước Việt Nam và Lào. Thỏa thuận này sẽ định hướng các hoạt động hợp tác trong giai đoạn tới, tập trung vào các chương trình đem lại hiệu quả thiết thực, những lĩnh vực Bộ Tài chính Lào đặc biệt quan tâm, trong đó ưu tiên tập trung hoàn thiện Chiến lược tài chính của Lào; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cải cách thể chế, tăng cường đào tạo cán bộ, tăng cường trao đổi cấp lãnh đạo bộ. Đồng thời, chương trình hợp tác cũng dành nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo do Bộ Tài chính Lào quản lý.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Tiến Dũng thay mặt Bộ Tài chính Việt Nam tặng lãnh đạo Bộ Tài chính Lào một số máy tính xách tay cao cấp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính Lào.

Nguồn nhandan.com.vn