Việt Nam giành 2 HCV cuộc thi ảnh quốc tế JCM tại Ấn Độ

Cuộc thi gồm các hạng mụcTự do cho ảnh đen trắng, màu, thiên nhiên dành cho ảnh kỹ thuật số và ảnh giấy, do JCM Photographic Society (Hội nhiếp ảnh JCM) cộng hòa Ấn Độ tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP , PSA, ISF, ICS, GPU, FIP(Liên đoàn nhiếp ảnh Ấn Độ), IIPC (Hội đồng nhiếp ảnh quốc tế Ấn Độ),WPAI (Hiệp hội nhiếp ảnh động vật hoang dã Ấn Độ). Đã có tác giả của 47 quốc gia trên thế giới gửi tác phẩm tham dự.

 Tác phẩm: Đẩy muối - Tác giả: Huỳnh Tấn Thăng
Tác phẩm: Đẩy muối – Tác giả: Huỳnh Tấn Thăng

Trong cuộc thi này các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng sau:

Tác giả Đào Tiến Đạt giành Huy chương Vàng ISF cho tác phẩm “Nghề truyền thống No2” (đen trắng kỹ thuật số).

Tác giả Phạm Dực nhận bằng danh dự ISF cho tác phẩm “Suy nghĩ” (đen trắng kỹ thuật số).

Tác giả Huỳnh Tấn Thăng giàng Huy chương Vàng JCM cho tác phẩm “Đẩy muối” (màu kỹ thuật số).

Tác giả Nguyễn Tiến Quảng nhận bằng danh dự GPU cho tác phẩm “Vụ mới” (màu kỹ thuật số).

Ngoài ra các tác giả Đào Tiến Đạt, Tạ Hoàng Nguyên, Huỳnh Tấn Thăng, Lê Hoàng Nhân, Nguyễn Tiến Quảng, Phạm Dực đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại cuộc thi này,

(Theo vapa.org.vn)