+ Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang vừa tổ chức đêm thơ nhạc giới thiệu tác giả tác phẩm Võ Tấn Cường và Lê Quang Vui. + Huyện Tân Phước tổng kết công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện + Gò Công Tây ra quân giải tỏa, xử lý các trường hợp vi phạm mua bán, lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè, lòng, lề đường các tuyến đường nội ô thị trấn Vĩnh Bình + Gò Gông Đông lắp đặt 51 vòi nước công cộng phục vụ nhân dân + Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác phòng chống hạn mặn huyện Cai Lậy...