Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1766/QĐ-TTg tặng Bằng khen cho 6 cá nhân tỉnh Tiền Giang gồm: bà Nguyễn Thị Tho Đông, Phó GĐ Đài PT-TH tỉnh; ông Nguyễn Văn Cường, Phó GĐ TTXúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh; ông Đỗ Văn Phước, Phó GĐ Sở Công thương; ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chánh VP.UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Nha, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè và ông Nguyễn Văn Quốc, Phó Chủ tịch UBND TX. Gò Công đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.