- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2014). - Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng tổ quốc. - Chăm lo người và gia đình có công là tình cảm và trách nhiệm của toàn xã hội. - Mỗi người hãy làm một việc cụ thể, thiết thực góp phần chăm sóc người và gia đình có công với nước. - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/07/1929- 28/07/2014). - Công nhân, viên chức, người lao động Tiền Giang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2014).