* Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015) * Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, thương binh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. * Chăm lo người và gia đình có công là tình cảm và trách nhiệm của toàn xã hội. * Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2015). * Giai cấp công nhân và công đoàn tỉnh Tiền Giang đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo đi đầu trong xây dựng tỉnh nhà văn minh, hiện đại. * Công nhân, viên chức, người lao động tỉnh Tiền Giang tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.