- Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám vừa chủ trì hội nghị triển khai Nghị định 55 năm 2017 của Chính phủ và bàn về giải pháp phát triển bền vững ngành hàng cá tra - Đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc về việc thực hiện quy trình điều tra, bình xét hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; xét hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tại xã Quơn Long- huyện Chợ Gạo - Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017 của Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc sông Hậu vừa được tổ chức thành công ở Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang .