Chủ tịch tỉnh yêu cầu hoàn thành các đường nội ô Mỹ Tho trước tết.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục