Ý kiến người dân “Dân hẻm sống bất an vì lưới điện xuống cấp”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục