Ý kiến người dân “Chợ tự phát mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FYknd+0804-1.m4v

Video cùng chuyên mục