Y kiến người dân “Nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục