Xà phòng từ dây vác – thành quả của 2 học sinh được viện Pasteur công nhận diệt khuẩn 99%

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục