Xà phòng từ dây vác – thành quả của 2 học sinh được viện Pasteur công nhận diệt khuẩn 99%

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FXa+Phoong+Tu+Day+Vac+7.8.19-1.mp4

Video cùng chuyên mục